ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Partners in Learning Thailand
ThinkQuest Thailand
Loei Rajabhat University
schoolnet
skoolbuz.com
ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
สพป.เลย 1
สกสค.
สช.
สทศ.
สพฐ.
สหวิชา.com
dek-eng.com
dot
dot


คลิก like
กดเพื่อเข้า Link Twitter โรงเรียน


ประกาศรับสมัครครู

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 มีการเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีก 1ห้องเรียน และระดับชั้น ม.6อีก 3ห้องเรียน

จึงขอประกาศ รับสมัครบุคลาการในรายวิชาดังนี้ 

1.วิชาคอมพิวเตอร์      1 อัตรา

2.วิชาการงานอาชีพ   1 อัตรา

3.วิชาคณิตศาสตร์      1 อัตตรา

4.วิชาการฟิสิกส์         1 อัตรา

5.วิชาภาษาไทย        1 อัตรา

6.วิชาสังคม                1 อัตรา

7.วิชาภาษาอังกฤษ    1 อัตรา

8.วิชาภาษาจีน           1 อัตรา

 
ข่าวสาร และกิจกรรมในโรงเรียน

อบรมวัฒนธรรมองค์กร
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เข้าประจำกองลูกเสือใหม่
วันสุนทรภู่
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านสี
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา2559
อบรมผู้ประกอบการรถรับส่ง
มอบทุนเรียนดี
พิธีมอบเข็มกลัดนักเรียน ม.ปลาย
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/59
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
มินิคอนเสิร์ต
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ธารน้ำใจสู่ชุมชน
กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กีฬาเอกชนเกมส์
กิจกรรมวันลอยกระทง
วันปิยะมหาราข
กีฬาสีภายใน2558
อบรมการทำงานเป็นทีมหลักสูตร2
ึค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp
โครงการสายใยรักสู่ชุมชน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แกนนำลูกเสือต้านยาเสพติด
การอบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลในเครือโรงเรียนเอกชน
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญและเปิดปีการศึกษา2558
กิจกรรมไหว้ครู2558
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
พิธีมอบเข็มกลัดแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
การนำค่านิยม12ประการสู่การวัดผลPISA
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
กีฬามหาไถ่สัมพันธ์
กีฬาครูเอกชนเกมส์
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายค่านิยม12ประการ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
กิจกรรมวันลอยกระทง
กีฬาเอกชนเกมส์
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
การบูรณาการคุณค่าพระวรสารลงในรายวิชา
การอบรมการทำงานเป็นทีมของคณะครู
ค่ายEnglish Camp 2014
แข่งขันทักษะวิชาการคัดเลือกตัวแทนภาพเอกชน
โครงการสายใยรักโรงเรียนสู้ชุมชน
12สิงหา มหาราชินี
กิจกรรมวันภาษาไทย
ค่ายฝึกเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร
ทำบุญตักบาตรและแห่เทียนเข้าพรรษา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
แห่แม่พระเปิดปีการศึกษาประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู2557
เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2557
ประกาศหยุดเรียน
กิจกรรมบัณฑิตอนุบาล3และมัธยมศึกษาปีที่6
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ
กีฬากลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
โครงการสายใยรักสู่ชุมชน
มอบกระเช้าส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันปีใหม่
คารวะขอพรพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุพิสัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2557
ฉลองครอบครัวมหาไถ่ร่วมใจส่งความสุข
มิสซาฉลองคริสมาส 20 ธ.ค.2556 และกิจกรรม
ตรีวารรับเสด็จองค์พระกุมารเยซู
ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันธีรราชเจ้า
กีฬาสีภายในขาวแดงเกมส์
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
วันปิยะมหาราช
อบรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี
เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และห้องสมุด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญร่วมขบวนแห่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แห่เทียนพรรษา2556
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
กิจกรรมสุนทรภู่2556
ประมวลภาพพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ปีการศึกษา2556
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
คุณพ่อพัฒนา อุปการ กล่าวปราศัย
พิธีบูชามิสซาแห่แม่พระเปิดปีการศึกษา
บรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารศึกษาคนใหม่
รับสมัครนักเรียนรอบ2 ด่วน+!!
แห่แม่พระเปิดปีการศึกษาประจำปี 2557
ภาพกิจกรรมบัณฑิตน้อย
ภาพกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย
บรรยากาศค่ายลูกเสือ ป.6-ม.1
บรรยากาศตรวจโรงเรียนพระราชทาน
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.2556
ตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน
กีฬาภายในเทิดไท้องค์ราชัน
กีฬาเอกชนเกมส์ของครูเอกชน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เข้าประจำกองลCopyright ©2012 All Rights Reserved.

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
ที่อยู่ :  เลขที่8 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
จังหวัด :เลย      รหัสไปรษณีย์ : 42000
เบอร์โทร :  042-811754 หรือติดต่อเว็บมาสเตอร์ 042-814530      แฟกซ์ : 042-811754
อีเมล : msloei@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.msloei.org