ReadyPlanet.com
dot dot
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Partners in Learning Thailand
ThinkQuest Thailand
Loei Rajabhat University
schoolnet
skoolbuz.com
ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
สพป.เลย 1
สกสค.
สช.
สทศ.
สพฐ.
สหวิชา.com
dek-eng.com
dot
dot


คลิก like
กดเพื่อเข้า Link Twitter โรงเรียน


ประกาศรับสมัครครู

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 มีการเพิ่มห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีก 1ห้องเรียน และระดับชั้น ม.6อีก 3ห้องเรียน

จึงขอประกาศ รับสมัครบุคลาการในรายวิชาดังนี้ 

1.วิชาคอมพิวเตอร์      1 อัตรา

2.วิชาการงานอาชีพ   1 อัตรา

3.วิชาคณิตศาสตร์      1 อัตตรา

4.วิชาการฟิสิกส์         1 อัตรา

5.วิชาภาษาไทย        1 อัตรา

6.วิชาสังคม                1 อัตรา

7.วิชาภาษาอังกฤษ    1 อัตรา

8.วิชาภาษาจีน           1 อัตรา

 




ข่าวสาร และกิจกรรมในโรงเรียน

การนำค่านิยม12ประการสู่การวัดผลPISA
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
กีฬามหาไถ่สัมพันธ์
กีฬาครูเอกชนเกมส์
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายค่านิยม12ประการ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
กิจกรรมวันลอยกระทง
กีฬาเอกชนเกมส์
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
การบูรณาการคุณค่าพระวรสารลงในรายวิชา
การอบรมการทำงานเป็นทีมของคณะครู
ค่ายEnglish Camp 2014
แข่งขันทักษะวิชาการคัดเลือกตัวแทนภาพเอกชน
โครงการสายใยรักโรงเรียนสู้ชุมชน
12สิงหา มหาราชินี
กิจกรรมวันภาษาไทย
ค่ายฝึกเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร
ทำบุญตักบาตรและแห่เทียนเข้าพรรษา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
แห่แม่พระเปิดปีการศึกษาประจำปี 2557
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู2557
เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2557
ประกาศหยุดเรียน
กิจกรรมบัณฑิตอนุบาล3และมัธยมศึกษาปีที่6
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ
กีฬากลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
โครงการสายใยรักสู่ชุมชน
มอบกระเช้าส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันปีใหม่
คารวะขอพรพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุพิสัย
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2557
ฉลองครอบครัวมหาไถ่ร่วมใจส่งความสุข
มิสซาฉลองคริสมาส 20 ธ.ค.2556 และกิจกรรม
ตรีวารรับเสด็จองค์พระกุมารเยซู
ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันธีรราชเจ้า
กีฬาสีภายในขาวแดงเกมส์
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
วันปิยะมหาราช
อบรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี
เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และห้องสมุด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญร่วมขบวนแห่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แห่เทียนพรรษา2556
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
กิจกรรมสุนทรภู่2556
ประมวลภาพพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ปีการศึกษา2556
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
คุณพ่อพัฒนา อุปการ กล่าวปราศัย
พิธีบูชามิสซาแห่แม่พระเปิดปีการศึกษา
บรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารศึกษาคนใหม่
รับสมัครนักเรียนรอบ2 ด่วน+!!
แห่แม่พระเปิดปีการศึกษาประจำปี 2557
ภาพกิจกรรมบัณฑิตน้อย
ภาพกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย
บรรยากาศค่ายลูกเสือ ป.6-ม.1
บรรยากาศตรวจโรงเรียนพระราชทาน
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.2556
ตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน
กีฬาภายในเทิดไท้องค์ราชัน
กีฬาเอกชนเกมส์ของครูเอกชน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
Headline



Copyright ©2012 All Rights Reserved.

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย
ที่อยู่ :  เลขที่8 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
จังหวัด :เลย      รหัสไปรษณีย์ : 42000
เบอร์โทร :  042-811754 หรือติดต่อเว็บมาสเตอร์ 042-814530      แฟกซ์ : 042-811754
อีเมล : msloei@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.msloei.org